DMAA finns i Geraniumolja enligt ny analys

I en ny studie sponsrad av USPlabs och publicerad i journalen Analytical Chemistry Insights så presenteras en analysmetod med vilken man funnit DMAA i mätbara mängder i oljan hos Pelargonium graveolens (Geranium). Denna nya studie står i skarp kontrast med två andra nyliga analyser som fastställt att DMAA inte finns i mätbara mängder i geranium.

Metoden är väldigt känslig och involverar liquid chromatography–electrospray ionization / tandem mass spectrometry (LC-ESI/MS/MS) och är framtagen specifikt för att finna 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) and 1,4-dimethylamylamine (1,4-DMAA) i geraniumväxter (Pelargonium graveolens).

Denna nya studie bekräftar vad som faställdes i en studie från 1996 av Ping Z et al. Studien från 1996 har bemötts med stark kritik på grund av metodologiska svagheter men denna nya studie väntar ännu på kritikernas respons. Om DMAA utan tvivel finns i geranium så innebär det rent lagligt (i USA) att substansen är laglig att sälja som kosttillskott då geraniumolja använts som ingrediens i matindustrin sedan länge.

De två analyserna som motsäger resultatet av denna nya studie använde sig av standardiserad Gas Chromatography-mass spectrometry (GC/MS) och Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS) samt High Resolution(LC/QTOF/MS) och High Performance (HPLC-MS) varianter av denna. Den första analysen av Larry D Bowers et al kan du tillgå här. Den andra analysen av Armstrong et al kan du tillgå här.

Det mest intressanta är att den nya studien fann att båda isomererna av DMAA förekommer naturligt i Geranium och att den alltså är racemisk utan att vara syntetisk.

J.S. Li, M. Chen and Z.C. Li. Identification and Quantification of Dimethylamylamine in Geranium by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Analytical Chemistry Insights 2012:7 47-58.