DMAA olagligt från och med den 4 September – klassificerat som hälsofarlig vara av regeringen

Torsdagen den 23 augusti så beslutade den svenska regeringen att klassificera DMAA som hälsofarlig vara. Klassificeringen går i kraft den 4 september 2012 och innebär att DMAA blir förbjudet såväl att framställa som att sälja, överlåta och inneha inom Sveriges gränser. Detta innebär att det blir brottsligt att inneha PWOs med DMAA såsom Jack3d och Crack. Det maximala straffet för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är fängelse i 1 år.


Folkhälsoinstitutet lämnade in förslag om klassificering av 5 substanser som hälsofarlig vara till regeringen torsdagen den 26 juli. Ärendet skickades vidare till EU-kommisionen som snabbt godkände klassificeringsförslaget för Sverige och den 23 augusti så klubbades det hela igenom. De fem substanserna är:

5-IT
4-APB
5-APB
6-AP
DMAA

Så här säger lagen:

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

3 § Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.

4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 a eller 3 b § eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag döms till böter.

Så för er privatpersoner som sitter med ett lager med Jack3d så föreslår vi att ni håller det hemligt och tränar på gym där man inte testar medlemmarna eller alternativt gör er av med produkten illa kvickt. Värdet på den svarta marknaden kommer antagligen att stiga snabbt. Huruvida DMAA och Jack3d verkligen är hälsofarligt eller ej låter vi vara osagt.