Framtiden för DMAA och Jack3d ser dyster ut

I en ny artikel publicerad på American Botanical Councils webbplats så kritiseras samtliga 3 studier som påvisat DMAA i Geranium. Den första studien från 1996 har metodologiska problem. De senaste två studierna ifrågasätts på basis av både resultaten som motsäger andra studier, samt att såväl studier som publicering betalats av USPlabs. De har publicerats i så kallade ”open-access” journaler vilka anses ha dåliga protokoll för recension och därtill tar saftigt betalt. Får att få sin studie publicerad i Analytical Chemistry Insights så måste man betala journalavgiften på 1848 dollar.


Det är naturligtvis bara kritik och inget slutgiltigt men det är dålig press i ett redan dåligt politiskt klimat för DMAA och Jack3d.