DMAA förbjudet i Irland

Livsmedelsverket i Irland, Food Safety Authority of Ireland (FSAI), har utfärdat ett förbud mot DMAA. Det officiella utlåtandet är att ”DMAA är en olaglig medicin”. FSAI begär nu att återförsäljare tar bort produkter med DMAA från sitt sortiment. Konsumenter råds tills vidare att ej köpa eller bruka DMAA. Följande 8 produkter omnämns:

Jack3d
Napalm
Crack
Hemodrene
Hemorush
Marrow Matters
Spriodex
Lipo-6 Black
Fortsätt läsa

Gymgrossisten får saluförbud på Jack3d

Miljönämnden i Trollhättans kommun följer miljöförvaltningen i Stockholms initativ och inför saluförbud på Jack3d. Eftersom Gymgrossisten AB är baserat i Trollhättan så gäller förbudet hela företaget inklusive nätbutiken. Tills dess att tillförlitliga studier kommer som påvisar säkerheten av den i Jack3d ingående koncentrationen av DMAA så kommer saluförbudet att finnas kvar. Om Jack3d ej får klartecken så kommer antagligen en alternativ version att lanseras innan året är över. Detta beror framför allt på hur FDA beslutar kring Jack3d och DMAA i tillverkaren USPlabs hemland USA.
Fortsätt läsa

Jack3d förbjudet i Finland

Det finska livsmedelssäkerhetsverket Evira har infört förbud mot Jack3d efter att ha mottagit en RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed – för DMAA (1,3-dimethylamylamine) via den europeiska kommisionen. RASFF-varningen hänvisar till två studier som indikerar biverkningar för hjärta (Salinger et al., 2011) och hjärna (Gee et al., 2010).
Fortsätt läsa

FDA ställer DMAA och USPlabs mot väggen

I slutet av april så skickade FDA varningsbrev till tio tillverkare och distributörer – däribland USPlabs – av kosttillskott som innehåller DMAA. Mottagarna varnas för att ha marknadsfört produkter utan att ha presenterat bevis för produkternas säkerhet. Enligt amerikansk lag så måste substanser som introducerats på kosttillskottsmarknaden efter den 15:e oktober 1994 dessförinnan ha funnits som dietära ingredienser i ej kemiskt modifierade livsmedel för att de ska kunna få säljas utan att först ha demonstrerats vara säkra för användarna.
Fortsätt läsa

Jack3d är säkert enligt ny studie

I en studie publicerad den 2:a febrauri 2012 så visar Paul N. Whitehead et al att Jack3d är ett säkert kosttillskott vid rekommenderad dos (1).

DMAA och koffein som ingår i Jack3d har i en tidigare studie (2) vid stor dos – 250mg koffein respektive 75mg dmaa – demonstrerats höja blodtrycket med ett toppvärde på 20% uppmätt 60 minuter efter intag. Den nya studien visar dock att eventuella förändringar av blodtrycket är temporära. Det kan även vara intressant att notera att i en studie publicerad i december 2011 så uppvisade Jack3d ingen omedelbar höjning av det systoliska blodtrycket till skillnad från kosttillskottet OxyELITE Pro.
Fortsätt läsa

DMAA narkotikaklassat?

Det ryktades att DMAA skulle komma att narkotikaklassas i Sverige under januari 2012. Detta rykte grundade sig på information som dopingjouren publicerat på sin webbplats. Dopingjouren har dock sedan dess fått revidera denna information som de i sin tur fått från statens Folkhälsoinstitut. Verkligheten är den att DMAA har varit under klassifieringsutredning hos berörd myndighet ända sedan den 29:e mars 2011 och att det ännu inte finns något spikat datum för när klassifieringen kommer att genomföras. Läs mer här.
Fortsätt läsa

Jack3d vinner två utmärkelser hos Bodybuilding.com

Årets supplement awards har utdelats hos Bodybuilding.com och Jack3d försvarar tronen som den ohotade pwo-produkten och energi-kosttillskottet. Pre-workout är den enskilt störst säljande kategorin av kosttillskott i världen och att dominera denna niché är ingen liten prestation. Att prestera bäst bland prestationshöjare år 2011 är ett mycket gott betyg. Jack3d och USPlabs visar övriga tillverkare vart skåpet skall stå. Vi får alla hoppas att Jack3d försvarar tronen även nästa år.
Fortsätt läsa

DMAA ej naturligt förekommande?

I juli 2011 så fattade American Herbal Products Association (AHPA) beslutet att dess medlemmar ej längre får beteckna 1-3dimethylamylamine som geraniumolja eller som en del av geraniumplantan. Det finns dock inget i beslutet som hindrar medlemmarna från att sälja DMAA under dess korrekta kemiska namn.

Beslutet kommer sig av det tvivelaktiga vetenskapliga underlaget för dmaa som naturligt förekommande i oljan hos blomman rose geranium. Det finns bara en studie som stödjer denna hypotes och den publicerades inte i en peer-reviewed vetenskaplig tidskrift utan i ett tekniskt magasin. Studien A study on the chemical constituents of geranium oil av Ping et al har vid en närmare granskning ha metodologiska problem såväl som tvivelaktig tolkning av erhållna data. Därför kan dess slutsats inte hållas som vetenskapligt redlig. Tills dess att en vetenskapligt korrekt studie utförs på blomman i fråga så står AHPA fast vid sitt beslut.
Fortsätt läsa

DMAA

Vi har glädjen att meddela att vi har lagt till en hel sida tillägnad DMAA eller 1,3-dimethylamylamine som det fulla namnet är på detta centralstimulerande växtextrakt. Vi rätar ut alla frågetecken och lämnar ingenting obesvarat. Vars det kommer ifrån, hur det framställs, vilken effekt det har, vilka doser som är farliga, historik och dopinginformation. Klicka följande länk för att komma till sidan. Glöm inte bort att gilla, tweeta eller +1:a oss här ovanför.