Dosering

Målgrupp för Jack3d

Friska vuxna människor som är 18 år eller äldre.

Initial dosering av Jack3d

Mixa en skopa (5.5 gram) Jack3d med minimum 1.25 dl och max 2.5 dl kallt vatten och intag 30-45 minuter innan träning. Detta skall göras de tre första gångerna du tar Jack3d. Överskrid på inga villkor denna dosering de tre första gångerna. Alltså inte mer än 1 skopa Jack3d på en 24-timmars period.

Stegrad dosering

När du tagit Jack3d 3 gånger så kan du testa att öka dosen men inte med mer än en halv skopa (2.25 gram). Om du upplever att den ökade dosen går bra så kan du nästa gång öka dosen ytterligare med max en halv skopa. Den ideala dosen Jack3d är individuell och kan variera mellan 1 och 3 skopor. Mängden vatten per skopa kan varieras mellan 1.25 och 2.5 dl för önskad konsistens och smak. Tar du 3 skopor Jack3d så skall du alltså använda minimum 3.75 och max 7.5 dl vatten beroende på preferens.

Varning

Ta inte mer än 1 dos Jack3d på en 24-timmarsperiod och aldrig mer än 3 skopor i en dos. Ta inte Jack3d på kvällen eftersom det då garanterat kommer att störa sömnen. Använd inte Jack3d i mer än 5 dagar per vecka. Drick ordentligt med vatten de dagar du använder Jack3d.

Rådfråga din läkare innan du tar Jack3d om du har något medicinskt tillstånd såsom högt eller lågt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, blodpropp, hjärt, lever, njur eller sköldkörtelsjukdom, krampanfall, psykisk sjukdom, diabetes, svårighet att urinera pga prostataförstoring eller om du tar någon ”Monoamine Oxidase Inhibitor” (MAOI).

Jack3d innehåller signifikanta mängder stimulantia (främst koffein) och skall därför ej kombineras med stimulantia från andra källor såsom kaffe vid samma tillfälle. Kombinera inte med alkohol. Avbryt användande om du upplever oönskade effekter.

HÅLL JACK3D BORTA FRÅN BARN OCH ANVÄND EJ OM DU ÄR GRAVID ELLER AMMAR!