Effekt

Effekt av Jack3d

Jack3d har följande väldokumenterade effekter:

 • Ökar blodgenomströmningen, ger synligare blodådror och främjar pump i musklerna
 • Minskar syreförbrukningen vid ansträngning och ökar tiden till utmattning vid högintensivt arbete
 • Främjar normalt blodtryck
 • Ökar muskelfyllnaden och trycket i musklerna
 • Ökar musklernas arbetskapacitet och styrka
 • Ökar kroppens egna produktion av den anabola androgena steroiden dihydrotestosteron (DHT)
 • Höjer mjölksyratröskeln
 • Ökar fettförbränningen
 • Stimulerar muskeltillväxten
 • Ökar den antioxidativa funktionen i kroppen
 • Ökar prestationsförmågan vid såväl mentalt som fysiskt arbete
 • Ökar vakenhet, skärpa och fokus
 • Förbättrar koncentrationsförmågan, minnesförmågan och problemlösningsförmågan
 • Ökar motivationen, välbefinnandet och muskelkontrollen

Jack3d innehåller 6 verksamma ingredienser:

 • Arginin
 • Kreatin monohydrat
 • Beta-Alanin
 • Koffein
 • 1,3-Dimetylamylamin
 • Schizandrol A

Arginin, kreatin monohydrat och beta-alanin ökar kroppens muskelfyllnad, blodgenomströmning, muskeltillväxt och arbetskapacitet medan koffein, 1,3-dimetylamylamin och schizandrol A är stimulantia. Tillsammans ger de kroppen och hjärnan en ordentlig boost som gör träningspassen intensivare och roligare.

Pump av Jack3d

Även om främsta effekten av Jack3d är ökad pigghet och motivation så ger Jack3d även signifikant pump. Detta tack vare ökad cellvolym från kreatin och beta-alanin samt det temporärt förhöjda blodtrycket från stimulantian.

Är Jack3d farligt?

Jack3d är inte farligt för fullt friska personer som håller sig till rekommenderad dos. Det finns ett flertal studier som indikerar att Jack3d och DMAA vid rekommenderad dos är säkert för friska människor 1-7.

Biverkningar / bieffekter av Jack3d

Så länge man håller sig till rekommenderad dos så har Jack3d inte några nämnvärda bieffekter eller biverkningar. Läs vidare nedan för mer information om effekterna och biverkningarna.


Effekt av arginin

Arginin är en aminosyra som normalt inte räknas som essentiell men under speciella omständigheter som stor fysik påfrestning, snabb tillväxt och näringsbrist så blir den essentiell. Arginin ökar kroppens produktion av kreatin och kväveoxid (Nitrogen Oxide / NO) samt främjar utsöndring av tillväxthormon. Kreatin används i musklernas energiomvandling och ökar alltså musklernas arbetskapacitet. Kväveoxid får blodkärlens väggar att slappna av vilket ökar blodgenomströmningen i kroppen, ger mer synliga blodådror och främjar pump i musklerna. Kväveoxid underlättar även för erektion. Tillväxthormon ökar fettförbränningen. Supplementering av 6 g arginin 1 timme innan högintensiv ansträngning har i en studie från 2010 vid Exeter universitet visats ge dramatisk prestationsförbättring i form av 25% ökad tid till utmattning och lägre syrebrukning vid såväl högintensivt som medelintensivt arbete 8. Även lägre cystoliskt blodtryck observerades under ansträngningen.

Bieffekter / biverkningar av arginin

Bör inte tas av personer som har lätt för att få herpesutbrott då arginin kan utlösa herpesinfektioner hos dem som bär på viruset. Kan även ge torr hud i stora doser. Bör ej tas av personer med schizofreni eller sjukdomar i lever eller njurar.


Effekt av kreatinmonohydrat

Kreatin är en liten peptid uppbyggd av de tre aminosyrorna arginin, glycin och methionin. Den aktiva formen av kreatin i kroppen är kreatinfosfat. Kosttillskott i form av kreatinmonohydrat omvandlas till kreatinfosfat i kroppen. Kretain tar sig in cellen, formar där kreatinfosfat och donerar sedan fosfatet så att nytt ATP kan bildas. ATP är en universal energikälla i alla levande celler. Kreatin ökar alltså cellernas nybildning av energi och maximerar energidepåerna vilket gör musklerna mer explosiva, starka och uthålliga vid högintensivt arbete 9. Kreatin binder även till sig vätska i cellerna och ökar det intracellulära vätsketrycket vilket tros generera muskelbyggande signaler. Kreatin ger alltså energi och tryck / muskelfyllnad. Kreatin monohydrat har i en studie visat sig öka nivåerna av dihydrotestosteron i kroppen med upp till 56% efter 7 dagars supplementering och under fortsatt supplementering så höll sig nivåerna kvar på 40% ovanför basnivåerna 10. Den exakta mekanismen bakom denna höjning är dock inte känd. 5% av det fria testosteronet i kroppen konverteras normalt till dihydrotestoron som är en 3 gånger så potent androgen som testosteron (som egentligen bara är ett prohormon). Kreatinmonohydrat är i vilket fall den billigaste och även den effektivaste varianten av kreatin som finns i handeln. Det bör poängteras att mer kreatin inte är bättre. 5 gram kreatinmonohydrat är en fullt tillräcklig dagsdos för en normalviktig person. Mer ger ingen ytterligare effekt eftersom cellerna bara kan hålla en viss mängd kreatin. Det som ej tas upp kissas ut.11.

Bieffekter / biverkningar av supplementering med kreatin

Kreatin kan ge magproblem hos vissa och andra rapporterar problem med acne / utslag men vid normal dosering ska det inte vara några problem för de allra flesta.


Effekt av beta-alanin

Beta-alanin är en icke-essentiell aminosyra som är unik i det att den inte används i kroppens nybildning av protein. Beta-alanin är en föregångare till peptiden karnosin som är uppbyggd av de två aminosyorna beta-alanin och histidin. Av dessa två aminosyror så är det beta-alanin som begränsar hur mycket karnosin som kan syntetiseras i kroppen celler. Karnosin syntetiseras främst i de celler som ingår i kroppens snabba muskelfibrer. Karnosin fungerar som en anti-oxidant i kroppen och buffrar dessutom syror. Vid muskelarbete så bildas syran laktat som sänker ph i musklerna. När ph-värdet sjunker så sjunker även hastigheten på de kemiska reaktionerna inne i cellen och till slut kan inte musklerna jobba vidare på grund av detta. Karnosin motverkar det sjunkande ph-värdet och ökar därför musklernas arbetskapacitet vid högintensivt arbete. Supplementering av beta-alanin har i en kontrollerad studie visat sig öka träningsvolymen vid styrketräning och minska den upplevda tröttheten hos amerikanska college-fotbollsspelare 12. Rekommenderad dos är ända upp emot 5 gram om dagen.

Bieffekter / biverkningar av beta-alanin

Beta-alanin kan ge en känsla av stickningar i huden. Särskilt om man aldrig tidigare tagit det som kosttillskott. Dessa stickningar är helt ofarliga och de tenderar att minska eller försvinna allt eftersom man vänjer sig vid produkten. Det har att göra med att beta-alaninet binder till nervreceptorer i kroppen. Alla upplever inte stickningarna. Vid större doser så har även hudirration och rodnad rapporterats. Vid normalt och rekommenderat bruk så är beta-alanin dock helt ofarligt och bieffekterna så milda att de oftast inte känns av.


Effekt av koffein

Koffein är en centralstimulerande substans som metaboliseras i levern, tar sig ut i blodet och förbi blodhjärnbarriären. Väl inne i hjärnan så binder koffein till samma receptorer som signalsubstansen adenosin vars verkan är att få cellerna att varva ned. Då adenosin på grund av koffeinet inte längre kan binda till receptorerna i hjärnan så blir resultatet att kroppen varvar upp istället för att varva ned. Effekten blir att kroppen producerar adrenalin vilket resulterar i att hjärtat börjar slå snabbare, andningsvägarna utvidgas, ytliga blodkärl kontraherar, blodtrycket ökar, musklerna hårdnar till och levern släpper ut glukos i blodet för extra energi. Receptorerna för adenosin i hjärnan är även kopplade till regleringen av dopamin vilket får till resultat att koffein även höjer hjärnans dopaminnivåer. Dopamin ökar välbefinnandet, motivationen och kontrollen över musklernas rörelser och därtill reglerar dopamin informationsflödet i hjärnan till nytta för fokus, uppmärksamhet, minnesförmåga och problemlösningsförmåga. Det finns otaliga studier som visar på koffeinets ergogena – prestastionshöjande – effekt vid fysik träning och repetetiva uppgifter som kräver stor koncentration. Ända upp till 51% förbättrade resultat har observerats hos cyklister vid intag av 9 mg koffein per kilo kroppsvikt innan träning 13. Observera att koffein har cirka 6 timmars halveringstid i kroppen hos en genomsnittsperson.

Bieffekter / biverkningar av koffein

Vid större doser (300mg +) av koffein så kan hyperaktivitet, sömnsvårigheter, nervositet, mindre muskelspasmer och störd hjärtrytm uppstå. Koffein är vätskedrivande för vissa användare som är ovana eller särskilt känsliga. Koffein är även beroendeframkallande.


Effekt av 1,3-dimetylamylamin

Denna molekyl, även känd som dimetylamfetamin är utvunnen ur stjälken från geraniumplantan. Dimetylamylamin har en stimulerande effekt och ingår i samma kemiska klass som amfetamin. Dimetylamylamin har dock betydligt mildare verkan än amfetamin. Effekten är svagare, det är betydligt mindre beroendeframkallande och mindre neurotoxiskt. Dimetylamylamin immiterar adrenalin och ökar alltså kroppens vakenhet och prestationsförmåga vid såväl fokuserat kognitivt arbete som vid hårt fysiskt arbete. Dimetylamylamin är dopingklassat vid tävling men inte vid träning. Observera att Dimethylamylamin har ca 4-5 timmars halveringstid i kroppen hos en genomsnittsperson. Preparatet stannar antagligen i kroppen i upp till 5 dagar efter bruk. Läs mer om DMAA här. Se även följande studier in vivo på människor för mer information om effekten av DMAA 1-7.

Bieffekter / biverkningar av 1,3-dimetylamylamin

Vid överdosering så kan kan hyperaktivitet, sömnsvårigheter, nervositet, muskelspasmer och störd hjärtrytm uppstå. Vid normalt bruk skall det dock inte vara några problem.


Effekt av Schizandrol A

Schizandrol A är en verksam komponent i den torkade frukten Schizandra Chinensis Bail som är en de primära terapeutiska växterna inom kinesisk medicin. Schizandrol A har vid oralt intag visat sig höja nivåerna av dopamin i hjärnan hos råttor 14. Den exakta mekanismen bakom denna höjning är inte helt klarlagd. Dopamin ökar välbefinnandet, motivationen och kontrollen över musklernas rörelser och därtill reglerar det informationsflödet i hjärnan till nytta för fokus, uppmärksamhet, minnesförmåga och problemlösningsförmåga. Schizandrol minskar också frisläppandet av det katabola hormonet kortisol som annars når höga nivåer vid hård träning. Schizandrol A har också anti-oxidativa och leverskyddande egenskaper. Studier på människor saknas tyvärr för närvarande men kommer förhoppningsvis med tiden.

Bieffekter / biverkningar av Schizandrol A

Det finns inga kända bieffekter vid normalt bruk men ämnet är inte särskilt noga studerat. Dopamin är beroendeframkallande så substansen som höjer dopaminnivåerna är antagligen beroendeframkallande vid överdrivet bruk.


Referenser

1. McCarthy CG, Farney TM, Canale RE et al. A Finished Dietary Supplement Stimulates Lipolysis and Metabolic Rate in Young Men and Women. Nutrition and Metabolic Insights 2012:5 23-31.

2. McCarthy CG, Canale RE, Alleman Jr. RJ et al. Biochemical and Anthropometric Effects of a Weight Loss Dietary Supplement in Healthy Men and Women. Nutrition and Metabolic Insights 2012:5 13-22.

3. Farney TM, McCarthy, CG, Canale RE et al. Hemodynamic and Hematologic Profile of Healthy Adults Ingesting Dietary Supplements Containing 1,3-Dimethylamylamine and Caffeine. Nutrition and Metabolic Insights 2012:5 1-12.

4. Farney TM, McCarthy, CG, Canale RE et al. Hemodynamic and Hematologic Profile of Healthy Adults Ingesting Dietary Supplements Containing 1,3-Dimethylamylamine and Caffeine. Nutrition and Metabolic Insights 2012:5 1-12.

5. Bloomer RJ, Schilling BK, Whitehead PN et al. Safety profile of a dietary supplement containing 1,3-dimethylamylamine: a 10-week intervention study. Nutrition and Metabolic Insights (In Press).

6. Bloomer RJ, Harvey IC, Farney TM et al. Effects of 1,3-dimethylamylamine and caffeine alone or in combination on heart rate and blood pressure in healthy men and women. Phys Sportsmed. 2011 Oct;39(3):111-120.

7. Bloomer RJ, McCarthy CG, Farney TM et al. Effect of caffeine and 1,3-dimethylamylamine on exercise performance and blood markers of lipolysis and oxidative stress in trained men and women. J Caffeine Res (In Press).

8. Stephen J. Bailey, Paul G. Winyard, Anni Vanhatalo, Jamie R. Blackwell, Fred J. DiMenna, Daryl Paul Wilkerson and Andrew M. Jones. Acute L-arginine supplementation reduces the O2 cost of moderate-intensity exercise and enhances high-intensity exercise tolerance. Journal of Applied Physiology August 2010.

9. Volek JS, et al. Creatine supplementation enhances muscular performance during high-intensity resistance exercise. J Am. Diet. Assoc. 1997; 97; 765-770.

10. Van der Merwe J, Brooks NE, Myburgh KH. Three weeks of creatine monohydrate supplementation affects dihydrotestosterone to testosterone ratio in college-aged rugby players. Clin J Sport Med. 2009 Sep;19(5):399-404.

11. Harris R. et al . Clin. Elevation of creatine in resting and exercising muscles of normal subjects by creatine supplementation. Sci. 1992: 83: 367-74.

12. Jay R. Hoffmana, Nicholas A. Ratamessa, Avery D. Faigenbauma, Ryan Rossa, Jie Kanga, Jeffrey R. Stoutb and John A. Wisec. Short-duration β-alanine supplementation increases training volume and reduces subjective feelings of fatigue in college football players. Nutrition Research Volume 28, Issue 1, January 2008, Pages 31-35.

13. T. E. Graham and L. L. Spriet. Performance and metabolic responses to a high caffeine dose during prolonged exercise. Journal of Applied Physiology December 1991 vol. 71 no. 6 2292-2298.

14. Zhang L, Niu X. Effects of schizandrol A on monoamine neurotransmitters in the central nervous system. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 1991 Feb;13(1):13-6.