Villkor

På den här webbplatsen jack3d.se kan du inhämta information om kosttillskottet Jack3d från USPlabs. All infomation på webbplatsen är underordnad dessa villkor. Informationen på webbplatsen är i huvudsak hämtad direkt från tillverkaren USPlabs men även andra källor har använts för att bredda och fördjupa materialet. Vi som driver webbplatsen har gjort vårt yttersta för att säkerställa att informationen som presenteras är korrekt men vi garanterar inte att den är korrekt. Vi sysslar ej med medicinsk rådgivning och ingen information på webbplatsen skall tolkas som medicinsk rådgivning. Allt agerande efter samtlig information på webbplatsen sker helt på egen risk. På webbplatsen förekommer länkar till ett flertal utomstånde webbplatser som inte opererar under dessa villkor. Det är ditt eget ansvar att granska villkoren hos alla utomstående webbplatser. Vi rekommenderar vissa återförsäljare av Jack3d men vi garanterar inte att tjänsten de erbjuder är tillfredställande i något som helst avseende, inklusive men inte begränsat till leveranstid, pris och produktens effekt.