DMAA är inte associerat med någon större risk för användare

Efter fyra dödsfall inom den amerikanska militären så utförde DoD (Department of Defense) en säkerhetsanalys av DMAA. Man invervjuade över 1700 tjänstemän varav 10 som rapporterat oönskade effekter. Man undersökte även de 4 dödsfallen och fann att en led av hjärt och kärlsjukdom och två hade en blodsjukdom. Användande av DMAA inom militären kan ha varit så hög som 15%.

De som rapporterat hjärnblödning, kramper och värmeskador var dubbelt så sannolika att ha använt DMAA. Dock drog DoD slutsatsen att den förhöjda risken är minimal av DMAA och det definitivt inte rör sig om en dödlig fara.