DMAA ej naturligt förekommande?

I juli 2011 så fattade American Herbal Products Association (AHPA) beslutet att dess medlemmar ej längre får beteckna 1-3dimethylamylamine som geraniumolja eller som en del av geraniumplantan. Det finns dock inget i beslutet som hindrar medlemmarna från att sälja DMAA under dess korrekta kemiska namn.

Beslutet kommer sig av det tvivelaktiga vetenskapliga underlaget för dmaa som naturligt förekommande i oljan hos blomman rose geranium. Det finns bara en studie som stödjer denna hypotes och den publicerades inte i en peer-reviewed vetenskaplig tidskrift utan i ett tekniskt magasin. Studien A study on the chemical constituents of geranium oil av Ping et al har vid en närmare granskning ha metodologiska problem såväl som tvivelaktig tolkning av erhållna data. Därför kan dess slutsats inte hållas som vetenskapligt redlig. Tills dess att en vetenskapligt korrekt studie utförs på blomman i fråga så står AHPA fast vid sitt beslut.

Det pågår dock för närvarande en ny studie på geranium och den preliminära slutsatsen är att DMAA de facto förekommer i blommans olja. Så snart denna nya studie granskats och publicerats så får AHPA omvärdera sin position i frågan.

Ping Z, Jun Q, Qing L. A study on the chemical constituents of geranium oil. Journal of Guizhou Institute of Technology 1996;25:82-85.