FDA ställer DMAA och USPlabs mot väggen

I slutet av april så skickade FDA varningsbrev till tio tillverkare och distributörer – däribland USPlabs – av kosttillskott som innehåller DMAA. Mottagarna varnas för att ha marknadsfört produkter utan att ha presenterat bevis för produkternas säkerhet. Enligt amerikansk lag så måste substanser som introducerats på kosttillskottsmarknaden efter den 15:e oktober 1994 dessförinnan ha funnits som dietära ingredienser i ej kemiskt modifierade livsmedel för att de ska kunna få säljas utan att först ha demonstrerats vara säkra för användarna.

Det finns inga vetenskapligt redliga publicerade studier som visar att DMAA finns i geraniumolja, vilken sedan länge är en etablerad dietär ingrediens, och därför anser FDA att DMAA måste bevisas som säkert för användarna innan det kan godkännas för marknadsföring. DMAA har implicerats i diverse incidenter som resulterat i sjukhusbesök och ett fåtal dödsfall men det har inte bevisats vara orsaken. FDA hävdar att de mottagit 42 AERs (Adverse Event Reports) gällande kosttillskott med DMAA. USPlabs har själva satt upp en webbplats – http://dmaaresearch.com/ – där de presenterar forskning som påvisar att DMAA och produkter som Jack3d och Oxyelite Pro är säkra.

I väntan på utgången av FDAs slutgiltiga bedömning av DMAA så har USPlabs förberett alternativa versioner av Jack3d och Oxyelite Pro utan DMAA. Det är ännu oklart vad de ersatt DMAA med i de alternativa versionerna.