DMAA narkotikaklassat?

Det ryktades att DMAA skulle komma att narkotikaklassas i Sverige under januari 2012. Detta rykte grundade sig på information som dopingjouren publicerat på sin webbplats. Dopingjouren har dock sedan dess fått revidera denna information som de i sin tur fått från statens Folkhälsoinstitut. Verkligheten är den att DMAA har varit under klassifieringsutredning hos berörd myndighet ända sedan den 29:e mars 2011 och att det ännu inte finns något spikat datum för när klassifieringen kommer att genomföras. Läs mer här.

DMAA rapporterades in till EU:s narkotikacenter i Portugal som missbrukssubstans redan den 21:a juni 2010 men så mycket mer har inte skett sedan dess. En narkotikaklassning i Sverige skulle innebära att DMAA skulle bli olagligt att köpa, sälja och bruka. Hur det blir får tiden utvisa. Tills dess, köp så mycket Jack3d du kan komma över.