Jack3d är säkert enligt ny studie

I en studie publicerad den 2:a febrauri 2012 så visar Paul N. Whitehead et al att Jack3d är ett säkert kosttillskott vid rekommenderad dos (1).

DMAA och koffein som ingår i Jack3d har i en tidigare studie (2) vid stor dos – 250mg koffein respektive 75mg dmaa – demonstrerats höja blodtrycket med ett toppvärde på 20% uppmätt 60 minuter efter intag. Den nya studien visar dock att eventuella förändringar av blodtrycket är temporära. Det kan även vara intressant att notera att i en studie publicerad i december 2011 så uppvisade Jack3d ingen omedelbar höjning av det systoliska blodtrycket till skillnad från kosttillskottet OxyELITE Pro.

I den aktuella studien, som sponsrades av tillverkaren USPlabs, så fick 25 regelbundet styrketränande män i åldrarna kring 22 år under 10 veckor intaga antingen Jack3d eller placebo med samma smak 30 minuter innan sina träningspass. Testdeltagarna instruerades att upprätthålla sina normala träningsrutiner under testperioden. Det genomsnittsliga antalet träningstillfällen per vecka var 4. Den genomsnittsliga dosen av Jack3d var 2,4 skopor. Deltagarna tog ej placebo eller Jack3d under sina vilodagar och intog i övrigt endast proteinpulver och måltidsersättning utöver vanlig kost. Innan och efter testperioden så mätte man blodtryck och vilopuls samt analyserade diverse blodvärden. Deltagarna var instruerade att vila från träning och kosttillskott under 48 timmar innan testtillfällena.

Inga signifikanta skillnader uppmättes för blodtryck, puls eller blodvärden mellan grupperna eller för respektive deltagare innan och efter testperioden. I gruppen som fick Jack3d så noterades en liten sänkning av vilopulsen (-3 slag / minut), en liten höjning av systoliskt blodtryck (+7 mmHg), en liten sänkning av diastoliskt blodtryck (-4 mmHg) samt en mindre sänkning av kolesterol och triglycerider. I gruppen som fick placebo så sänktes vilopulsen med i snitt 6 slag per minut medan blodtrycket och kolesterol var i stort sett oförändrat och triglycerider något högre.

Studien visar att Jack3d är ett relativt säkert kosttillskott vid normal dosering.

1. Paul N. Whitehead, Brian K. Schilling, Tyler M. Farney and Richard J. Bloomer. Impact of a Dietary Supplement Containing 1,3-Dimethylamylamine on Blood Pressure and Bloodborne Markers of Health: a 10-Week Intervention Study. Nutrition and Metabolic Insights 2012:5 33-39.

2. Bloomer RJ, Harvey IC, Farney TM, Bell ZW, Canale RE. Effects of 1,3-dimethylamylamine and caffeine alone or in combination on heart rate and blood pressure in healthy men and women. Phys Sportsmed. 2011; 39(3):111–20.


3. Tyler M. Farney, Cameron G. McCarthy, Robert E. Canale, Rick J. Allman Jr. and Richard J. Bloomer. Hemodynamic and Hematologic Profile of Healthy Adults Ingesting Dietary Supplements Containing 1,3-Dimethylamylamine and Caffeine. Nutrition and Metabolic Insights 2012:5 1-12.