Effekt av supplementering med beta-alanin under en tävlingssäsong av brottning

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Journal of the International Society of Sports Nutrition år 2008 så visar Benjamin Kern et al att supplementering med beta-alanin kan ha prestationshöjande effekt. Målsättningen för brottare under en tävlingssäsong är att tappa eller bibehålla vikt utan att minska prestationsförmågan. Vissa studier indikerar att brottarens prestationsförmåga ofta blir lidande under tävlingssäsongen på grund av viktnedgång eller den stress som kroppen utsätts för. Med föranledning av detta så syftade denna studie till att undersöka effekten av 8 veckors supplementering med beta-alanin på prestationsförmågan hos brottare i division 2 – gymnasieålder.

25 brottare ställde frivilligt upp i studien och 18 av dem fullföljde den. Deltagarna intog dagligen 4 g beta-alanin och följde ett standardiserat träningsprogram uppsatt av sin tränare. De tvingades även hålla kroppsvikten inom sina respektive viktklasser under de 8 veckorna. Deltagarna fick innan och efter de 8 veckorna utföra ett 400-meterslopp och statisk armhängning till utmattning med 90 graders vinkel i armbågsleden. Mjölksyrenivåer i blodet uppmättas direkt efter ansträngningen såväl vid testet innan de 8 veckornas supplementering som vid testet efteråt. Deltagarna förbättrade i snitt sin tid på 400 meter med 3.2 sekunder och tiden till utmattning i armhängning med 8.2 sekunder. Inga skillnader i blodets mjölksyranivåer observerades dock.

Studien indikerar att supplementering av beta-alanin kan förbättra prestationsförmågan vid stikt träning och upprätthållen kroppsmassa. Men det är naturligvis fler variabler som påverkar resultaten och dem har inte isolerats i denna studie. Hur som helst så är resultaten intressanta då Jack3d innehåller en hel del beta-alanin.

Läs hela studien här.

Benjamin Kern,, Tracey L Robinson and Anssi H Manninen. Effects of beta-alanine supplementation on exercise performance during a competitive wrestling season: an 8-week open label pilot study. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2008, 5(Suppl 1):P2.