Supplementering av L-arginin ökar tiden till utmattning vid högintensivt arbete

I en studie utförd vid Exeter universitet i början av år 2010 så visar Stephen J Bailey et al att intag av 6 gram av aminosyran L-arginin 1 timme innan ansträngning ökar prestationsförmågan vid högintensivt arbete med upp till 25%. I den dubbelblinda studien så fick 9 friska män i åldrarna 19-38 år dricka 500 ml dryck innehållande antingen 6 g L-arginin eller placebo 1 timme innan de utförde en serie av medelintensiva och högintensiva ansträngningar.

Plasmanivåerna av nitrit var betydligt högre (dubbelt så höga i snitt) medan det cystoliska blodtrycket var betydligt lägre (6% lägre i snitt) hos dem som fått i sig 6 g L-arginin. Vid medelintensivt arbete så var den konstanta syreförbrukningen 7% lägre i arginin-gruppen. Vid det högintensiva arbetet så var den långsamma VO2-komponenten lägre (ca 25%) i arginin-gruppen och tiden till utmattning längre (ca 25%). Det skall dock poängteras att resultaten skiljde sig signifikant mellan de olika försöksobjekten, både bland dem som tog arginin och dem som tog placebo.

L-arginin är som bekant den dominerande ingrediensen i Jack3d och studien är därför väldigt relevant för dem som funderar på att använda kosttillskottet.

Läs hela studien här.

Stephen J. Bailey, Paul G. Winyard, Anni Vanhatalo, Jamie R. Blackwell, Fred J. DiMenna, Daryl Paul Wilkerson and Andrew M. Jones. Acute L-arginine supplementation reduces the O2 cost of moderate-intensity exercise and enhances high-intensity exercise tolerance. Journal of Applied Physiology August 2010.