DMAA finns bara i vissa sorters Geranium enligt ny analys

DMAA finns bara i mätbara mängder i geranium från specifika regioner enligt ny analys sponsrad av USPlabs. I analysen, som publicerades i journalen Analytical Chemisty Insights i november, så uppmättes innehållet av 1,3-DMAA och 1,4-DMAA i Geranium från tre olika områden i Kina och från skiljda skördeperioder. Provet från Changzhou visade sig innehålla allt från 68 till 496 ng/g 1,3-DMAA och 13 till 162 ng/g 1,4-DMAA vilket är ovanför standardanalysmetodens utslagsgräns. Proven från de övriga två regionerna gav däremot inget utslag. Genom att använda ett förbättrat analysprotokoll med optimerad extrahering och standard tilläggsanalys så kunde forskarna fastställa mängderna DMAA med stor nogrannhet i provet från Changzhou. De visade också att standardmetod för extrahering och analys underskattar mängderna DMAA grovt.


Forskarna efterlyser nu fler studier där prov från ett flertal regioner analyseras samtidigt med samma metodik som i deras egen analys. Du kan se en film på forskarna där de talar om analysen här:


Huruvida DMAA finns i geranium eller ej är av avgörande betydelse för substansens laglighet i USA.

Heather L. Fleming, Patricia L. Ranaivo and Paul S. Simone. Analysis and Confirmation of 1,3-DMAA and 1,4-DMAA in Geranium Plants Using High Performance Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry at ng/g Concentrations. Analytical Chemistry Insights 2012:7 59-78.